• [POSAO] Postar
  • Autor Dmitry
0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.
[POSAO] Postar
u: 03:44:47 14.02.2021
<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="font-size:36px;"><span style="color:#9b59b6;"><strong>POSAO:</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>&nbsp;Po&scaron;tar</strong></span></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;">
   &nbsp;
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>~ Posao po&scaron;tar&nbsp;je idealan za nekoga ko se ustalio na&nbsp;na&scaron;em serveru,</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>ali ne ba&scaron; toliko. Ovaj posao je za malo naprednijeg početnika.</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>Zapo&scaron;ljavate se u op&scaron;tini na &scaron;alteru &quot;poslovi&quot; kao &scaron;to vidite na slici ispod.&nbsp;</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#9b59b6;"><strong>Potreban level za ovaj posao je: 2.&nbsp;</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>~</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <img alt="kuGG3M8.png" height="300" src="https://i.imgur.com/kuGG3M8.png" style="border-style:none;vertical-align:middle;" width="600">
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   &nbsp;
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>~ Slika lokacije posla&nbsp;</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#9b59b6;"><strong>/gps - &gt; poslovi - &gt; po&scaron;tar&nbsp;</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>~</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <img alt="QXI4bsY.png" height="300" src="https://i.imgur.com/QXI4bsY.png" style="border-style:none;vertical-align:middle;" width="600"><span></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   &nbsp;
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>~ Mjesto za uzimanje opreme komandom</strong></span><span style="color:#9b59b6;"><strong>&nbsp;/oprema</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>&nbsp;~</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong><img alt="F8DhQzJ.png" height="300" src="https://i.imgur.com/F8DhQzJ.png" style="border-style:none;vertical-align:middle;" width="600"></strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   &nbsp;
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>~ Kada uzmete opremu, potrebno je ući u jedan od po&scaron;tarskih motora.</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>Nakon toga dobićete lokaciju&nbsp;gdje treba odnijeti paket<span>&nbsp;</span></strong></span><span style="color:#9b59b6;"><strong>(checkpoint označen na mapi/hudu)</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>.&nbsp;</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>Dolaskom na određenu lokaciju, siđete sa motora, priđete korpi motora (pozadi) i lijevim klikom mi&scaron;a&nbsp;</strong></span><span style="color:#9b59b6;"><strong>(LMB)</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>&nbsp;uzimate paket.</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>Zatim paket odnosite na vrata kuće tj. ovaj crveni cp kao na slici iznad i istom komandom&nbsp;</strong></span><span style="color:#9b59b6;"><strong>(LMB)</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>&nbsp;spu&scaron;tate paket. ~</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <img alt="HkFc8tv.png" height="300" src="https://i.imgur.com/HkFc8tv.png" style="border-style:none;vertical-align:middle;" width="600">
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   &nbsp;
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>~ Nakon uspje&scaron;no zavr&scaron;enog posla, dobićete dialog sa informacijom o zaradi.</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#ffffff;"><strong>Možete birati da nastavite ili zavr&scaron;ite posao.</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#9b59b6;"><strong>Svaki posao na na&scaron;em serveru ima određeni procenat koji raste kada radite.&nbsp;</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <span style="color:#9b59b6;"><strong>Znači za svaki sledeći checkpoint dobijate vi&scaron;e procenata. Primjer: (0% - 14% 28%...100%) ili kao na slici iznad.</strong></span><span style="color:#ffffff;"><strong>~</strong></span>
</p>

<p style="color:#d9dce4;font-size:15px;text-align:center;">
   <img alt="3NsRjlQ.png" height="152" src="https://i.imgur.com/3NsRjlQ.png" style="border-style:none;vertical-align:middle;" width="344">
</p>
friendly
0
funny
0
like
0
dislike
0
No reactions
No reactions
No reactions
No reactions